תו תקן 1497

חבר לודוס ספורט ארט היא בעלת תו תקן 1497,תקן רשמי וייעודי למתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה, תו התקן מפרט את דרישות הבטיחות הכלליות ושיטות הבדיקה עבור מתקנים לפעילות גופנית בפארקים. התקן מפרט אילו מתקנים נכללים תחת בדיקותיו, מהו מרחב הפעילות התקין למתקן, נגישות המתקנים, רכיבי הגנה על מנגנוני המתקנים, מרווחים מותרים ואסורים מהקרקע, ניהול סיכונים בטיחות ואחזקת המתקנים. זאת במטרה להפחית את גורמי הסיכון האפשריים, כגון: מנגנונים נעים, הילכדויות ראש / רגל וכן על מנת להקטין את כמות בעיות הבלאי ובעיות תפעוליות למיניהן.

מניסיוננו המקצועי, רב השנים, למדנו שייצור ותחזוקת המתקנים הינה פעולה חשובה, הדורשת מקצועיות, הבנה ומיומנות רבה ועל כן אנו מספקים פתרונות התואמים ומפוקחים על ידי התקינה, זאת באמצעות בדיקת מכון התקנים. לחלק מהמוצרים אף תקינה אירופאית. בדיקות ופיקוח מסוג זה ויישום דרישות הבטיחות כמפורט נועדו במטרה להקטין, ככל הניתן את הסיכון למשתמשי הקצה ולהבטיח ככל הניתן סביבת פעילות בטוחה, מהנה ובהתאם לתקינה.