מתקן כושר מולטי טריינר 50 – HK3749

מתקן כושר חיצוני הרקולס משיכה עליונה משולב דחיקת כתפיים לזוג משתמשים לחיזוק פלג גוף עליון ..

המתקן מצויד  במערכת בולמי תנועה פנימיים עם משכך זעזועים בשילוב מערכת  מסיבים סגורה  לקבלת תנועת  מפרקים חלקה  , התקנת המתקן  מבוצעת בקיבוע קרקעי  מבוטן  וקבוע  , המתקן מגלוון בגלוון חם וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, מאושר ע"י מכון התקנים לפי דרישות תקן 1497 , גיל משתמשים 12+